Đăng ký  |  Đăng nhập  |  Trợ Giúp  Yahoo Messenger
X
Support: Yahoo Messenger

Sales: Yahoo Messenger Mobile 0915064949, Tel 0835102888

 

Chia sẽ

more

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: KhaiGiang.VN sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. KhaiGiang.VN hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.Chọn mã xác nhận khác.

Tìm học bổng


Tìm trường du học

Gởi bạn bè

*Email của bạn:

*Email người nhận:

Có thể nhập nhiều địa chỉ cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lời nhắn (tối đa 1000 ký tự):

Vui lòng nhập mã xác nhận vào ô bên dưới. Nếu bạn không đọc được, hãy Chọn mã xác nhận khác.


object(Zend_Db_Statement_Exception)#79 (7) {
 ["_previous:private"] => object(PDOException)#80 (7) {
  ["message:protected"] => string(93) "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'khaigiangdev.medias' doesn't exist"
  ["string:private"] => string(0) ""
  ["code:protected"] => string(5) "42S02"
  ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
  ["line:protected"] => int(230)
  ["trace:private"] => array(11) {
   [0] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
    ["line"] => int(230)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(12) "PDOStatement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [1] => array(6) {
    ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
    ["line"] => int(300)
    ["function"] => string(8) "_execute"
    ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &NULL
    }
   }
   [2] => array(6) {
    ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
    ["line"] => int(159)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [3] => array(6) {
    ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
    ["line"] => int(127)
    ["function"] => string(7) "getinfo"
    ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(3) "486"
    }
   }
   [4] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
    ["line"] => int(513)
    ["function"] => string(12) "detailAction"
    ["class"] => string(15) "VideoController"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [5] => array(6) {
    ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
    ["line"] => int(295)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(12) "detailAction"
    }
   }
   [6] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
    ["line"] => int(954)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
      ["_paramSources:protected"] => array(2) {
       [0] => string(4) "_GET"
       [1] => string(5) "_POST"
      }
      ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
      ["_basePath:protected"] => NULL
      ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_params:protected"] => array(7) {
       [1] => string(10) "xem-video/"
       [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
       ["videoid"] => string(3) "486"
       [4] => string(5) ".html"
       ["controller"] => string(5) "video"
       ["action"] => string(6) "detail"
       ["module"] => string(8) "tienganh"
      }
      ["_rawBody:protected"] => NULL
      ["_aliases:protected"] => array(0) {
      }
      ["_dispatched:protected"] => bool(true)
      ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
      ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
      ["_controller:protected"] => string(5) "video"
      ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
      ["_action:protected"] => string(6) "detail"
      ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
     }
     [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
      ["_body:protected"] => array(0) {
      }
      ["_exceptions:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headers:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
      }
      ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
      ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
      ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
      ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
     }
    }
   }
   [7] => array(6) {
    ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(97)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [8] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(153)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [9] => array(6) {
    ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
    ["line"] => int(366)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(9) "Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [10] => array(6) {
    ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
    ["line"] => int(19)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(16) "Zend_Application"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
  }
  ["errorInfo"] => array(3) {
   [0] => string(5) "42S02"
   [1] => int(1146)
   [2] => string(41) "Table 'khaigiangdev.medias' doesn't exist"
  }
 }
 ["message:protected"] => string(93) "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'khaigiangdev.medias' doesn't exist"
 ["string:private"] => string(0) ""
 ["code:protected"] => int(42)
 ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
 ["line:protected"] => int(234)
 ["trace:private"] => array(10) {
  [0] => array(6) {
   ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
   ["line"] => int(300)
   ["function"] => string(8) "_execute"
   ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &NULL
   }
  }
  [1] => array(6) {
   ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
   ["line"] => int(159)
   ["function"] => string(7) "execute"
   ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [2] => array(6) {
   ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
   ["line"] => int(127)
   ["function"] => string(7) "getinfo"
   ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(3) "486"
   }
  }
  [3] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
   ["line"] => int(513)
   ["function"] => string(12) "detailAction"
   ["class"] => string(15) "VideoController"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [4] => array(6) {
   ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
   ["line"] => int(295)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(12) "detailAction"
   }
  }
  [5] => array(6) {
   ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
   ["line"] => int(954)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
     ["_paramSources:protected"] => array(2) {
      [0] => string(4) "_GET"
      [1] => string(5) "_POST"
     }
     ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
     ["_basePath:protected"] => NULL
     ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_params:protected"] => array(7) {
      [1] => string(10) "xem-video/"
      [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
      ["videoid"] => string(3) "486"
      [4] => string(5) ".html"
      ["controller"] => string(5) "video"
      ["action"] => string(6) "detail"
      ["module"] => string(8) "tienganh"
     }
     ["_rawBody:protected"] => NULL
     ["_aliases:protected"] => array(0) {
     }
     ["_dispatched:protected"] => bool(true)
     ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
     ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
     ["_controller:protected"] => string(5) "video"
     ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
     ["_action:protected"] => string(6) "detail"
     ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
    }
    [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
     ["_body:protected"] => array(0) {
     }
     ["_exceptions:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headers:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
     }
     ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
     ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
     ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
     ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
    }
   }
  }
  [6] => array(6) {
   ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(97)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [7] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(153)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [8] => array(6) {
   ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
   ["line"] => int(366)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(9) "Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [9] => array(6) {
   ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
   ["line"] => int(19)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(16) "Zend_Application"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
 }
}
object(Zend_Db_Statement_Exception)#85 (7) {
 ["_previous:private"] => object(PDOException)#91 (7) {
  ["message:protected"] => string(206) "SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NULL' at line 1"
  ["string:private"] => string(0) ""
  ["code:protected"] => string(5) "42000"
  ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
  ["line:protected"] => int(230)
  ["trace:private"] => array(11) {
   [0] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
    ["line"] => int(230)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(12) "PDOStatement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [1] => array(6) {
    ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
    ["line"] => int(300)
    ["function"] => string(8) "_execute"
    ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &NULL
    }
   }
   [2] => array(6) {
    ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
    ["line"] => int(26)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [3] => array(6) {
    ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
    ["line"] => int(128)
    ["function"] => string(7) "getList"
    ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(4) {
     [0] => &NULL
     [1] => &int(1)
     [2] => &int(20)
     [3] => &NULL
    }
   }
   [4] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
    ["line"] => int(513)
    ["function"] => string(12) "detailAction"
    ["class"] => string(15) "VideoController"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [5] => array(6) {
    ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
    ["line"] => int(295)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(12) "detailAction"
    }
   }
   [6] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
    ["line"] => int(954)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
      ["_paramSources:protected"] => array(2) {
       [0] => string(4) "_GET"
       [1] => string(5) "_POST"
      }
      ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
      ["_basePath:protected"] => NULL
      ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_params:protected"] => array(7) {
       [1] => string(10) "xem-video/"
       [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
       ["videoid"] => string(3) "486"
       [4] => string(5) ".html"
       ["controller"] => string(5) "video"
       ["action"] => string(6) "detail"
       ["module"] => string(8) "tienganh"
      }
      ["_rawBody:protected"] => NULL
      ["_aliases:protected"] => array(0) {
      }
      ["_dispatched:protected"] => bool(true)
      ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
      ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
      ["_controller:protected"] => string(5) "video"
      ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
      ["_action:protected"] => string(6) "detail"
      ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
     }
     [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
      ["_body:protected"] => array(0) {
      }
      ["_exceptions:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headers:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
      }
      ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
      ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
      ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
      ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
     }
    }
   }
   [7] => array(6) {
    ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(97)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [8] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(153)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [9] => array(6) {
    ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
    ["line"] => int(366)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(9) "Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [10] => array(6) {
    ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
    ["line"] => int(19)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(16) "Zend_Application"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
  }
  ["errorInfo"] => array(3) {
   [0] => string(5) "42000"
   [1] => int(1064)
   [2] => string(150) "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NULL' at line 1"
  }
 }
 ["message:protected"] => string(206) "SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NULL' at line 1"
 ["string:private"] => string(0) ""
 ["code:protected"] => int(42000)
 ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
 ["line:protected"] => int(234)
 ["trace:private"] => array(10) {
  [0] => array(6) {
   ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
   ["line"] => int(300)
   ["function"] => string(8) "_execute"
   ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &NULL
   }
  }
  [1] => array(6) {
   ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
   ["line"] => int(26)
   ["function"] => string(7) "execute"
   ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [2] => array(6) {
   ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
   ["line"] => int(128)
   ["function"] => string(7) "getList"
   ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(4) {
    [0] => &NULL
    [1] => &int(1)
    [2] => &int(20)
    [3] => &NULL
   }
  }
  [3] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
   ["line"] => int(513)
   ["function"] => string(12) "detailAction"
   ["class"] => string(15) "VideoController"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [4] => array(6) {
   ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
   ["line"] => int(295)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(12) "detailAction"
   }
  }
  [5] => array(6) {
   ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
   ["line"] => int(954)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
     ["_paramSources:protected"] => array(2) {
      [0] => string(4) "_GET"
      [1] => string(5) "_POST"
     }
     ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
     ["_basePath:protected"] => NULL
     ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_params:protected"] => array(7) {
      [1] => string(10) "xem-video/"
      [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
      ["videoid"] => string(3) "486"
      [4] => string(5) ".html"
      ["controller"] => string(5) "video"
      ["action"] => string(6) "detail"
      ["module"] => string(8) "tienganh"
     }
     ["_rawBody:protected"] => NULL
     ["_aliases:protected"] => array(0) {
     }
     ["_dispatched:protected"] => bool(true)
     ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
     ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
     ["_controller:protected"] => string(5) "video"
     ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
     ["_action:protected"] => string(6) "detail"
     ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
    }
    [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
     ["_body:protected"] => array(0) {
     }
     ["_exceptions:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headers:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
     }
     ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
     ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
     ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
     ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
    }
   }
  }
  [6] => array(6) {
   ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(97)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [7] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(153)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [8] => array(6) {
   ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
   ["line"] => int(366)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(9) "Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [9] => array(6) {
   ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
   ["line"] => int(19)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(16) "Zend_Application"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
 }
}
object(Zend_Db_Statement_Exception)#80 (7) {
 ["_previous:private"] => object(PDOException)#79 (7) {
  ["message:protected"] => string(206) "SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NULL' at line 1"
  ["string:private"] => string(0) ""
  ["code:protected"] => string(5) "42000"
  ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
  ["line:protected"] => int(230)
  ["trace:private"] => array(11) {
   [0] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
    ["line"] => int(230)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(12) "PDOStatement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [1] => array(6) {
    ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
    ["line"] => int(300)
    ["function"] => string(8) "_execute"
    ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &NULL
    }
   }
   [2] => array(6) {
    ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
    ["line"] => int(107)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [3] => array(6) {
    ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
    ["line"] => int(132)
    ["function"] => string(6) "gethot"
    ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => &NULL
     [1] => &int(6)
    }
   }
   [4] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
    ["line"] => int(513)
    ["function"] => string(12) "detailAction"
    ["class"] => string(15) "VideoController"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [5] => array(6) {
    ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
    ["line"] => int(295)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(12) "detailAction"
    }
   }
   [6] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
    ["line"] => int(954)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
      ["_paramSources:protected"] => array(2) {
       [0] => string(4) "_GET"
       [1] => string(5) "_POST"
      }
      ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
      ["_basePath:protected"] => NULL
      ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_params:protected"] => array(7) {
       [1] => string(10) "xem-video/"
       [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
       ["videoid"] => string(3) "486"
       [4] => string(5) ".html"
       ["controller"] => string(5) "video"
       ["action"] => string(6) "detail"
       ["module"] => string(8) "tienganh"
      }
      ["_rawBody:protected"] => NULL
      ["_aliases:protected"] => array(0) {
      }
      ["_dispatched:protected"] => bool(true)
      ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
      ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
      ["_controller:protected"] => string(5) "video"
      ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
      ["_action:protected"] => string(6) "detail"
      ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
     }
     [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
      ["_body:protected"] => array(0) {
      }
      ["_exceptions:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headers:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
      }
      ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
      ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
      ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
      ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
     }
    }
   }
   [7] => array(6) {
    ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(97)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [8] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(153)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [9] => array(6) {
    ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
    ["line"] => int(366)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(9) "Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [10] => array(6) {
    ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
    ["line"] => int(19)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(16) "Zend_Application"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
  }
  ["errorInfo"] => array(3) {
   [0] => string(5) "42000"
   [1] => int(1064)
   [2] => string(150) "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NULL' at line 1"
  }
 }
 ["message:protected"] => string(206) "SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NULL' at line 1"
 ["string:private"] => string(0) ""
 ["code:protected"] => int(42000)
 ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
 ["line:protected"] => int(234)
 ["trace:private"] => array(10) {
  [0] => array(6) {
   ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
   ["line"] => int(300)
   ["function"] => string(8) "_execute"
   ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &NULL
   }
  }
  [1] => array(6) {
   ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
   ["line"] => int(107)
   ["function"] => string(7) "execute"
   ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [2] => array(6) {
   ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
   ["line"] => int(132)
   ["function"] => string(6) "gethot"
   ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => &NULL
    [1] => &int(6)
   }
  }
  [3] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
   ["line"] => int(513)
   ["function"] => string(12) "detailAction"
   ["class"] => string(15) "VideoController"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [4] => array(6) {
   ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
   ["line"] => int(295)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(12) "detailAction"
   }
  }
  [5] => array(6) {
   ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
   ["line"] => int(954)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
     ["_paramSources:protected"] => array(2) {
      [0] => string(4) "_GET"
      [1] => string(5) "_POST"
     }
     ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
     ["_basePath:protected"] => NULL
     ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_params:protected"] => array(7) {
      [1] => string(10) "xem-video/"
      [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
      ["videoid"] => string(3) "486"
      [4] => string(5) ".html"
      ["controller"] => string(5) "video"
      ["action"] => string(6) "detail"
      ["module"] => string(8) "tienganh"
     }
     ["_rawBody:protected"] => NULL
     ["_aliases:protected"] => array(0) {
     }
     ["_dispatched:protected"] => bool(true)
     ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
     ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
     ["_controller:protected"] => string(5) "video"
     ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
     ["_action:protected"] => string(6) "detail"
     ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
    }
    [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
     ["_body:protected"] => array(0) {
     }
     ["_exceptions:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headers:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
     }
     ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
     ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
     ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
     ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
    }
   }
  }
  [6] => array(6) {
   ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(97)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [7] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(153)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [8] => array(6) {
   ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
   ["line"] => int(366)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(9) "Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [9] => array(6) {
   ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
   ["line"] => int(19)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(16) "Zend_Application"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
 }
}
object(Zend_Db_Statement_Exception)#91 (7) {
 ["_previous:private"] => object(PDOException)#85 (7) {
  ["message:protected"] => string(101) "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'khaigiangdev.media_comments' doesn't exist"
  ["string:private"] => string(0) ""
  ["code:protected"] => string(5) "42S02"
  ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
  ["line:protected"] => int(230)
  ["trace:private"] => array(11) {
   [0] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
    ["line"] => int(230)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(12) "PDOStatement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [1] => array(6) {
    ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
    ["line"] => int(300)
    ["function"] => string(8) "_execute"
    ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &NULL
    }
   }
   [2] => array(6) {
    ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
    ["line"] => int(249)
    ["function"] => string(7) "execute"
    ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [3] => array(6) {
    ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
    ["line"] => int(146)
    ["function"] => string(10) "getComment"
    ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &NULL
    }
   }
   [4] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
    ["line"] => int(513)
    ["function"] => string(12) "detailAction"
    ["class"] => string(15) "VideoController"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [5] => array(6) {
    ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
    ["line"] => int(295)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(1) {
     [0] => &string(12) "detailAction"
    }
   }
   [6] => array(6) {
    ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
    ["line"] => int(954)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(2) {
     [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
      ["_paramSources:protected"] => array(2) {
       [0] => string(4) "_GET"
       [1] => string(5) "_POST"
      }
      ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
      ["_basePath:protected"] => NULL
      ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
      ["_params:protected"] => array(7) {
       [1] => string(10) "xem-video/"
       [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
       ["videoid"] => string(3) "486"
       [4] => string(5) ".html"
       ["controller"] => string(5) "video"
       ["action"] => string(6) "detail"
       ["module"] => string(8) "tienganh"
      }
      ["_rawBody:protected"] => NULL
      ["_aliases:protected"] => array(0) {
      }
      ["_dispatched:protected"] => bool(true)
      ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
      ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
      ["_controller:protected"] => string(5) "video"
      ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
      ["_action:protected"] => string(6) "detail"
      ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
     }
     [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
      ["_body:protected"] => array(0) {
      }
      ["_exceptions:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headers:protected"] => array(0) {
      }
      ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
      }
      ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
      ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
      ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
      ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
     }
    }
   }
   [7] => array(6) {
    ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(97)
    ["function"] => string(8) "dispatch"
    ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [8] => array(6) {
    ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
    ["line"] => int(153)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [9] => array(6) {
    ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
    ["line"] => int(366)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(9) "Bootstrap"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
   [10] => array(6) {
    ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
    ["line"] => int(19)
    ["function"] => string(3) "run"
    ["class"] => string(16) "Zend_Application"
    ["type"] => string(2) "->"
    ["args"] => array(0) {
    }
   }
  }
  ["errorInfo"] => array(3) {
   [0] => string(5) "42S02"
   [1] => int(1146)
   [2] => string(49) "Table 'khaigiangdev.media_comments' doesn't exist"
  }
 }
 ["message:protected"] => string(101) "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'khaigiangdev.media_comments' doesn't exist"
 ["string:private"] => string(0) ""
 ["code:protected"] => int(42)
 ["file:protected"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php"
 ["line:protected"] => int(234)
 ["trace:private"] => array(10) {
  [0] => array(6) {
   ["file"] => string(53) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Db/Statement.php"
   ["line"] => int(300)
   ["function"] => string(8) "_execute"
   ["class"] => string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &NULL
   }
  }
  [1] => array(6) {
   ["file"] => string(78) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/models/Video.php"
   ["line"] => int(249)
   ["function"] => string(7) "execute"
   ["class"] => string(17) "Zend_Db_Statement"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [2] => array(6) {
   ["file"] => string(93) "/var/www/html/studylink/frontend/application/modules/tienganh/controllers/VideoController.php"
   ["line"] => int(146)
   ["function"] => string(10) "getComment"
   ["class"] => string(20) "Tienganh_Model_Video"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &NULL
   }
  }
  [3] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Action.php"
   ["line"] => int(513)
   ["function"] => string(12) "detailAction"
   ["class"] => string(15) "VideoController"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [4] => array(6) {
   ["file"] => string(71) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php"
   ["line"] => int(295)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(22) "Zend_Controller_Action"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(1) {
    [0] => &string(12) "detailAction"
   }
  }
  [5] => array(6) {
   ["file"] => string(57) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Controller/Front.php"
   ["line"] => int(954)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(35) "Zend_Controller_Dispatcher_Standard"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(2) {
    [0] => object(Zend_Controller_Request_Http)#115 (15) {
     ["_paramSources:protected"] => array(2) {
      [0] => string(4) "_GET"
      [1] => string(5) "_POST"
     }
     ["_requestUri:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_baseUrl:protected"] => string(0) ""
     ["_basePath:protected"] => NULL
     ["_pathInfo:protected"] => string(41) "/xem-video/unit-1-my-name-s-gogo.486.html"
     ["_params:protected"] => array(7) {
      [1] => string(10) "xem-video/"
      [2] => string(21) "unit-1-my-name-s-gogo"
      ["videoid"] => string(3) "486"
      [4] => string(5) ".html"
      ["controller"] => string(5) "video"
      ["action"] => string(6) "detail"
      ["module"] => string(8) "tienganh"
     }
     ["_rawBody:protected"] => NULL
     ["_aliases:protected"] => array(0) {
     }
     ["_dispatched:protected"] => bool(true)
     ["_module:protected"] => string(8) "tienganh"
     ["_moduleKey:protected"] => string(6) "module"
     ["_controller:protected"] => string(5) "video"
     ["_controllerKey:protected"] => string(10) "controller"
     ["_action:protected"] => string(6) "detail"
     ["_actionKey:protected"] => string(6) "action"
    }
    [1] => object(Zend_Controller_Response_Http)#117 (8) {
     ["_body:protected"] => array(0) {
     }
     ["_exceptions:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headers:protected"] => array(0) {
     }
     ["_headersRaw:protected"] => array(0) {
     }
     ["_httpResponseCode:protected"] => int(200)
     ["_isRedirect:protected"] => bool(false)
     ["_renderExceptions:protected"] => bool(false)
     ["headersSentThrowsException"] => bool(true)
    }
   }
  }
  [6] => array(6) {
   ["file"] => string(72) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(97)
   ["function"] => string(8) "dispatch"
   ["class"] => string(21) "Zend_Controller_Front"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [7] => array(6) {
   ["file"] => string(58) "/var/www/html/studylink/frontend/application/Bootstrap.php"
   ["line"] => int(153)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(36) "Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [8] => array(6) {
   ["file"] => string(52) "/var/www/html/studylink/library/Zend/Application.php"
   ["line"] => int(366)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(9) "Bootstrap"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
  [9] => array(6) {
   ["file"] => string(49) "/var/www/html/studylink/frontend/htdocs/index.php"
   ["line"] => int(19)
   ["function"] => string(3) "run"
   ["class"] => string(16) "Zend_Application"
   ["type"] => string(2) "->"
   ["args"] => array(0) {
   }
  }
 }
}